Tầm nhìn và sứ mệnh

Ngày cập nhật: 21/02/2020 15:07
Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng là một nhà trường chuẩn mực, năng động, hướng tới một môi trường giáo dục thực chất, toàn diện, hiện đại, phát triển hài hòa giữa trí tuệ, thể chất và tâm hồn; nhằm trang bị, hỗ trợ cho học sinh làm chủ được kiến thức, kỹ năng tư duy, tự tin hòa nhập với cuộc sống hiện đại.

Tác giả:
19/02/2020
Trường TH Đô thị Sài Đồng- Tự hào vươn xa
19/02/2020
Quá trình thành lập và phát triển
19/02/2020
Môi trường học tập