Trường TH Đô thị Sài Đồng- Tự hào vươn xa

Ngày cập nhật: 21/02/2020 15:31
Theo quyết định số 4101/QĐ- UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014 của UBND quận Long Biên, trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng chính thức được thành lập. Được xây dựng theo mô hình “Trường tiểu học công lập chất lượng cao”, trong 4 năm qua, Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng đã và đang là một nhà trường chuẩn mực, năng động, hướng tới một môi trường giáo dục thực chất, toàn hiện.

Tác giả:
19/02/2020
Tầm nhìn và sứ mệnh
19/02/2020
Quá trình thành lập và phát triển
19/02/2020
Môi trường học tập