Triển khai nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày cập nhật: 08/03/2020 21:26
Năm học 2020 – 2021, học sinh lớp 1 tại các nhà trường tiểu học sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 04/03/2020 Ban giám hiệu trường THĐT Sài Đồng đã triển khai trong hội đồng giáo dục nhà trường các thông tư, văn bản hướng dẫn nghiên cứu và chọn sách giáo khoa tới tập thể giáo viên trong nhà trường.
Năm học 2020 – 2021, học sinh lớp 1 tại các nhà trường tiểu học sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 04/03/2020 Ban giám hiệu trường THĐT Sài Đồng đã triển khai trong hội đồng giáo dục nhà trường các thông tư, văn bản hướng dẫn nghiên cứu và chọn sách giáo khoa tới tập thể giáo viên trong nhà trường.
Tại buổi làm việc cô giáo Lê Thị Thu Hường – Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai tới giáo viên nhà trường Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực từ ngày 15/3/2020.
Thông tư đưa ra hai tiêu chí để lựa chọn sách giáo khoa, đó là:
1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.
Thông tư cũng quy định rõ nguyên tắc lựa chọn sách công khai, minh bạch, dân chủ. Quy định số lượng, thành phần, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường.
Quy trình lựa chọn sách giáo khoa được nêu rõ tại điều 8: Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ kí của tổ trưởng và giáo các giáo viên trong tổ chuyên môn.
Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại điều 2. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên ½ ( một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu lựa đồng ý lựa chọn. Trường hợp sách giáo khoa không được trên ½ số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với các tiêu chí lựa chọn sách và bỏ phiếu lựa chọn lại. Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên ½ số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số phiếu cao nhất trong danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn báo cáo theo quy địnhc tại khoản 1 Điều này.
Theo đó, giáo viên nhận rõ trách nhiệm và sự dân chủ trong lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy tại nhà trường, người giáo viên được giao quyền lựa chọn, chịu trách nhiệm và phát huy sáng tạo trong giảng dạy.
Đồng thời đồng chí Hiệu trưởng nhà trường cũng triển khai kế hoạch nghiên cứu 05 bộ sách lớp 1 cho các tổ chuyên môn nghiên cứu : Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống; Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục; Chân trời sáng tạo; Cùng học để phát triển năng lực.
Xác định nhiệm vụ, thời gian dự kiến cho công tác soạn, giảng thử nghiệm dành cho giáo viên lớp 1 với môn học. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuyên môn của nhà trường.

Một vài hình ảnh giáo viên trường tiểu học ĐT Sài Đồng trong buổi họp triển khai chọn sách giáo khoa:

Buổi tập huấn đã giúp giáo viên hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021. Chúc mỗi giáo viên trong nhà trường làm tốt nhiệm vụ giảng dạy, chúc trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng luôn là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang
05/03/2020
Tập huấn dạy học trực tuyến cho giáo viên
08/11/2019
Dạy học tích hợp lồng ghép tuyên truyền phòng chống...
06/11/2019
Tâm huyết cùng những giờ dạy
11/10/2019
LỚP HỌC ĐA VĂN HÓA SKYPE - mang cả thế...