Quá trình thành lập và phát triển

Ngày cập nhật: 21/02/2020 15:22
Trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, yêu cầu của các cấp lãnh đạo và đặc biệt đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong quận, Trường TH Đô thị Sài Đồng được xây dựng theo mô hình “ Trường tiểu học công lập chất lượng cao” .

Tác giả:
19/02/2020
Tầm nhìn và sứ mệnh
19/02/2020
Trường TH Đô thị Sài Đồng- Tự hào vươn xa
19/02/2020
Môi trường học tập